Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Albaniýadaky ýertitremede ölenleriň sany 31-e ýetdi


Türk halas ediş gulluklary Durresdäki ýumrulan binalaryň arasynda gözleg işlerini geçirýärler. 28-nji noýabr, 2019 ý.

Albaniýanyň merkezinde bolan güýçli ýertitremeden soň, ýüzlerçe adam tapgyr ikinji gijäni çadyrlarda we awtoulaglarda geçirdi. Ýertitremäniň netijesinde azyndan 31 adam öldi we başga-da 650 çemesi ýaralandy.

27-nji noýabrda 10-dan gowrak ýurtdan gelen halas ediş toparlary ýerli halas edijilere goşulyp, ýumrulan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan adamlary gözlediler. Olar bu gözleg işlerinde dronlardan, ýörite itlerden we gazuw enjamlaryndan peýdalandylar.

26-njy noýabrda irden 6,4 magnitýud güýjündäki ýertitreme Albaniýanyň paýtagty Tirananyň 30 kilometr demirgazyk-günbataryny sarsdy. Bu Albaniýada soňky onýyllyklaryň dowamynda bolan iň güýçli ýertitremedir.

Ýertitremeden iň köp Durres we Thumane şäherleri ejir çekdi. Bu ýerdäki binalar fundamentine çenli ýumruldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG