Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň saglyk pudagyndaky 'bärden gaýtmalar' we mümkinçiligi bolan raýatlaryň daşary ýurtlardaky çykalgalary


Illýustrasiýa suraty.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen raýatlarynyň saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurtlara gitmegi, munuň mümkin bolan sebäpleri we şu temanyň töweregindäki beýleki meseleler barada gürrüň gozgalýar.

28-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna türkmen lukmanlarynyň ýerli şypahanalarda saglygy anyklaýyş enjamlaryndan doly güýjünde peýdalanyp bilmeýändikleri barada habar gelip gowuşdy.

Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Hazar deňziniň kenaryndaky “Awaza" şypahanasynda lukmanlaryň anyklaýyş enjamlaryny işledip, olardan doly güýjünde peýdalanyp bilmeýändiklerini onlarça türkmenistanlynyň sözlerine saglylanyp habar berdi.

Bu maglumatlaryň fonunda saglyk bejergisini almak üçin Hindistan Türkiýe ýaly daşary ýurtlara çykýan türkmenistanlylar barada daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler habar berýärler.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen raýatlarynyň saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurtlara gitmegi, munuň mümkin bolan sebäpleri we şu temanyň töweregindäki beýleki meseleler barada gürrüň gozgalýar.

Programmamyzyň bu sanynda biz siziň üçin golaýda Hindistana sapar eden Azatlygyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myradydan we Türkiýäniň saglyk pudagynda işleýän türkmenistanly lukman Şekerden interwýu aldyk.

Türkmenistanyň saglyk pudagyndaky 'bärden gaýtmalar' we mümkinçiligi bolan raýatlaryň daşary ýurtlardaky çykalgalary
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG