Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň Rewolýusiýa goragçylary ABŞ-nyň goldaýan sebitlerini ‘oda berjekdigi’ bilen haýbat atýar


Kerman şäherinde Kasem Suleýmaniniň jynazasyna gelenler. 7-nji ýanwar, 2020 ý.
Kerman şäherinde Kasem Suleýmaniniň jynazasyna gelenler. 7-nji ýanwar, 2020 ý.

Eýranyň Rewolýusiýa goragçylary korpusynyň ýokary derejeli komandiri, geçen hepde Birleşen Ştatlaryň zarbasy netijesinde ýokary derejeli eýranly generalyň öldürilmegine jogap hökmünde, ABŞ-nyň goldaýan aýdyňlaşdyrmadyk nyşanalaryny “oda berjekdigi” bilen haýbat atdy.

General-maýor Hossein Salami bu barada 7-nji ýanwarda öldürilen general Kasem Suleýmaniniň Karem şäherinde geçirilen jynazasyna ýygnanan müňlerçe adamyň öňünde çykyş etdi.

Eýranyň döwlet telewideniýesiniň maglumatyna görä, jynazada dörän basa-baslykda azyndan 30 adam ölüpdir.

Tähranyň daşardaky harby operasiýalaryna gözegçilik eden 62 ýaşly generalyň öldürilmegi ABŞ-Eýran gatnaşyklaryny has-da ýitileşdirdi.

“Biz ar alarys. Biz olaryň eý görýän ýerlerini oda bereris” diýip, Salami aýtdy.

Waşington Suleýmanini Yrakda ABŞ esgerlerini öldürmekde aýyplaýar.

XS
SM
MD
LG