Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda etniki türkmen maşgalalarynda doglan çagalara türkmen atlarynyň dakylmagy ‘gadagan edilýär’


Illýustrasiýa suraty. Eýrandaky etniki türkmen maşgalasynda geçirilýän toýdan bir pursat.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda Eýrandaky etniki türkmen azlyklaryna türkmen adam atlarynyň gadagan edilmegi, bu gadagançylygyň milli azlyklaryň hak-hukuklaryna çapraz gelmegi we bu meseleleriň mümkin bolan sebäpleri barada gürrüň edilýär.

Eýran häkimiýetleri Türkmensährada ýaşaýan etniki türkmen maşgalalarynda doglan çagalara türkmen adam atlarynyň dakylmagyny birnäçe ýyl bäri gadagan edip gelýär. Köp sanly türkmen bu gadagançylykdan şikaýat edýär. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda Eýrandaky etniki türkmen azlyklaryna türkmen adam atlarynyň gadagan edilmegi, bu gadagançylygyň milli azlyklaryň hak-hukuklaryna çapraz gelmegi we bu meseleleriň mümkin bolan sebäpleri barada gürrüň edilýär.

Gepleşigimize Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady hem-de Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekillerinden dilçi alym Araz Perwiş gatnaşdy.

Gepleşigi aşakdaky çelgiden diňläp bilersiňiz!

Eýranda etniki türkmen maşgalalarynda doglan çagalara türkmen atlarynyň dakylmagy ‘gadagan edilýär’
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:01 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG