Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanda 27, Özbegistanda 10 adam koronawirusdan keselledi


illýustrasiýa suraty

Gazagystanda koronawirusdan kesellänleriň sany 27 adama ýetip, bu san bir gijede iki esse artdy.

Gazagystanyň saglyk ministri Elzhan Birtanowyň 17-nji martda aýtmagyna görä, adam ölümine sebäp bolýan wirus ýokaşan 14 adam paýtagt Nur-Sultanda we ýene üç adam Almatyda hasaba alnypdyr.

16-njy martda Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaew ýurtda 15-nji aprele çenli adatdan daşary ýagdaýy yglan etdi.

Goňşy Özbegistanda koronawirus bilen kesellänleriň tassyklanan sany 10 adama ýetdi. Bu barada Özbegistanyň Saglyk ministrligi 17-nji martda habar berdi.

Özbegistanyň Adalat ministrligi koronawirus barada dowul döredýänleriň jogapkärçilige çekiljegini aýtdy. Onuň sözlerine görä, jeza hökmünde 4,600 - 9,300 amerikan dollary aralygyndaky jerime ýa-da sekiz ýyla çenli türme tussaglygy göz öňünde tutulýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG