Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Demirgazyk Koreýa COVID-19 bolmagy güman edilýän ilkinji ýagdaýy habar berdi


Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Çen Yn

Demirgazyk Koreýanyň häkimiýetleri pandemiýa başlaly bäri ýurtda koronawirus ýokaşmagynyň mümkinçiligi barada ilkinji gezek yglan etdiler.

Resmi agentlik KCNA Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Çen Ynyň "Ýurda rehimsiz wirusyň girendigini aýdyp bolar" diýip, aýdan sözlerine salgylanýar.

Demirgazyk Koreýanyň häkimiýetleri wirusyň Günorta Koreýa gaçyp üç ýyl geçensoň, 19-njy iýulda öz watanyna gaýdyp gelen gaçakçyda güman edilýändigini öňe sürdi. Serhetdäki Kaesong şäherinde karantin düzgüni girizildi.

Dünýäniň iň ýapyk we ýurtdaky ýagdaý barada ygtybarly maglumatlary örän seýrek berýän ýurtlaryň biri bolan Demirgazyk Koreýanyň häkimiýetleri şu çaka çenli ýurtda koronawirusyň ýokaşmagy bilen baglanyşykly ýekeje-de ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürüp geldi.

Bilermenler koronawirusyň Demirgazyk Koreýa has ir girendigine, ýöne häkimiýetleriň bu barada habar bermändigine ynanýarlar.

Şu günki gün dünýäniň adada ýerleşmeýän ýa-da iňňän kiçi bolmadyk döwletleriniň arasynda COVID-19-ýokdugyny aýdan ýene-täk ýurt Türkmenistan bolup galdy. Türkmen režiminiň awtoritarizm derejesi dünýäde Demirgazyk Koreýä bilen deňeşdirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG