Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Halkara ýaşlar güni mynasybetli ýüzlendi


ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mettýu S. Klimow

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mettýu S. Klimow 12-nji awgustda bellenilýän Halkara Ýaşlar güni mynasybetli türkmen dilinde ýüzlendi.

Ilçihananyň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen wideoda ilçi Mettýu S. Klimow “Ýaşlaryň dünýäniň geljegidigini” belläp, “Sen geljege nähili goşant goşup bilersiň?” diýen sorag bilen hem ýüzlendi.

Bellesek, mundan ozal-da Türkmenistandaky ABŞ diplomatlary türkmençe gürläp, wideo arkaly çykyş edipdiler. Olaryň birinde Birleşen Ştatlaryň diplomatlary Türkmenistanyň Medeniýet gününe gabatlap, Magtymgulynyň goşgularyny hem türkmen dilinde okapdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG