Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Kameralar itleriň ýören ýerini ýazga alýar, jemagat gulluklary zäher atýar"


"Kameralar itleriň ýören ýerini ýazga alýar, jemagat gulluklary zäher atýar"
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:10 0:00

Türkmenistanyň paýtagtynda pişiklere we itlere garşy "söweş" dowam edýär. Aşgabatda haýwanlary goraýjylaryň aýdyşyna görä, häkimiýetleriň haýwanlary ýok etmek boýunça çäreleri, diňe öýsüz itlere we pişiklere däl, eýsem eýeleri bilen gezelenje çykýan öý haýwanlara hem degişli. Haýwanlaryň eýeleri we goraýjy aktiwistler şu günler jemagat gulluklaryň işgärleri tarapyndan köp ýerde zäherlenen iýmitiň bilkastlaýyn ýerleşdirilýändigini aýdýarlar. Şäher häkimligi bu ýagdaý barada düşündiriş bermeýär.

XS
SM
MD
LG