Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjan Ermenistanyň çägine uran zarbasyny tassyklady, Russiýa diplomatik çözgüt çagyryşyny gaýtalaýar


Ganja. 8-nji oktýabr, 2020 ý.

Azerbaýjan Ermenistanyň çäginde ýerleşýän raketa atyjy bir desga zarba urandygyny tassyklady. Baku bu desganyň asuda raýat sebitlerini nyşana almak üçin ulanylandygyny öňe sürýär. Bu zarbany tassyklamak bilen Azerbaýjan iki hepde bäri dowam edýän söweşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki nyşanalary urandygyny boýun aldy.

Kawkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Daglyk-Garabag sebitiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sezewar boldy, ýöne häzirki söweşiň Russiýany we regional güýç Türkiýäni has giň çaknyşyga çekmeginden gorkulýar.

Ankara we Moskwa 14-nji oktýabrda Daglyk-Garabagyň durumyny çözmek üçin halkara jemgyýetçiliginiň araçylygyndaky gepleşiklere dolanyp gelinmelidigi barada birek-biregi höweslendirdi, ýöne Türkiýe “basylyp alnan ýerleriň” Azerbaýjana gaýtarylmagyny talap etdi.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi 14-nji oktýabrda “Ermenistanyň serhet ýaka sebitlerinde, basylyp alnan Kalbajar sebitinde” ermeni taktiki ballistik-raketa ulgamyny ýok edendigini aýtdy. Ministrlik desganyň çäginde “raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny” aýtdy.

Ermenistanyň Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary Ermenistanyň raketa ulgamyna Azerbaýjanyň zarba urandygyny tassyklady, ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjana ok atýandygyny ýa-da asuda ilatly sebitleri nyşana alýandygyny ret etdi.

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin türk prezidenti Rejep Taýýip Erdogan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde söweşi soňlandyrmak üçin liderleriň arasynda hyzmatdaşlyga çagyrdy diýip, Kreml aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG