Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan marşaly Dostum türkmen baş diplomatynyň orunbasary bilen gürleşdi


Abdul Raşid Dostum Owganystanyň täsirli harby we syýasy wekilleriniň biri hasaplanýar.

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi.

Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, 21-nji dekabrdaky gepleşik owgan tarapynyň başlangyjy esasynda amala aşyrylypdyr.

Söhbetdeşligiň dowamynda iki tarapyň hem energetika, ulag we beýleki taslamalary durmuşa geçirmekde hem-de howpsuzlyga we durnuklylyga howp salýan wehimler bilen göreşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip, resmi maglumatda aýdylýar.

Abdul Raşid Dostum Owganystanyň täsirli harby we syýasy wekilleriniň biri hasaplanýar.

2014-2020-nji ýyllar aralygynda ol Owganystanyň birinji wise-prezidenti wezipesini eýeläpdi.

2020-nji ýylda oňa marşal harby çini berildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG