Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ene-atalar daşary ýurtlarda bilim alýan ogul-gyzlaryna alajy bolsa ýurda dolanmazlygy tabşyrýar


Ene-atalar daşary ýurtlarda bilim alýan ogul-gyzlaryna alajy bolsa ýurda dolanmazlygy tabşyrýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:38 0:00

Döwlet mediasyna görä, Türkmenistan “bolelinligiň, abadançylygyň, bagtyýarlygyň we berkararlygyň” ýurdy. Ýöne “berkarar ýurtda” ýaşaýandygy öňe sürülýän köp sanly ene ata döwlet mediasy bilen ylalaşmaýar. Olar ýurtda dowam edýän krizis we yzy üzülmeýän başga-da birnäçe problema sebäpli daşary ýurtlarda bilim alýan ogul-gyzlaryna ýurda dolanmazlygy, alajy bolsa, daşary ýurtlara ornaşyp, şol ýerde mesgen tutmagy, başarsalar, beýleki jigi-doganlaryny hem daşary ýurda göçürmegi maslahat berýärler.

XS
SM
MD
LG