Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ramanyň tarapdarlary Kosowanyň paýtagtynda ýeňişi belleýärler


LDK partiýasynyň agzalary Perparim Ramanyň ýeňişini belleýärler. Priştina
LDK partiýasynyň agzalary Perparim Ramanyň ýeňişini belleýärler. Priştina

Perparim Ramanyň tarapdarlary, Britaniýada bilim alan käri boýunça arhitektoryň Kosowanyň paýtagty Pristinanyň häkimi wezipesine ýakyndan gözegçilik edilen saýlawlarda gazanan ýeňişini bellediler.

14-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň deslapky netijelerine görä, "Kosowanyň Demokratik Bileleşigi"(LDK) oppozision partiýasynyň lideri öňki saglyk ministri we "Wetewendosje" (Öz-özüňi kesgitlemek) hereketinden Arben Witiýany ýeňipdir.

Sesleriň 98 göteriminden gowragy sanalanda, Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň deslapky netijeleri Ramanyň 51 göterim ses alyp, ikinji saýlawda ýeňiş gazanandygyny görkezdi.

LDK ýeňiş yglan etdi, Rama özüniň "Pristinanyň ähli raýatlarynyň häkimi" boljakdygyny aýtdy.

Pristinanyň şäher häkimligi ugrundaky ýaryş Kosowanyň ähliumumy munisipal saýlawlarynda iň uly baýrak hökmünde kabul edildi.

Gijeki metbugat ýygnagynda Witia Ramanyň ýeňşini tassyklady we "Pristina üstünlik arzuw edýärin" diýip, sözüni dowam etdirdi we "Priştinanyň ýeňijisi bar we ol jenap Perparim Rama" diýdi.

XS
SM
MD
LG