Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlenýär, Maryda bazarlar ýapyklygyna galýar


Lebapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlenýär, Maryda bazarlar ýapyklygyna galýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:28 0:00

Dünýäde koronawirusyň täze, omikron görnüşi giňden ýaýraýan mahaly, Türkmenistanyň käbir welaýatlarynda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Lebapda noýabryň ortalarynda bölekleýin açylan bazarlaryň, dükanlaryň we awtoýuwalgalaryň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Şeýle-de, metjitleriň ilata açylmagy goýbolsun edildi. Farap etrabynda köçelere hlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Şu günler Mary welaýatynda hem bazarlaryň we dükanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Ýurduň käbir sebitlerinde karantin çäklendirmeleri güýçlendirilýän mahaly, türkmen häkimiýetleri ýurduň çäginde COVID-19-yň hasaba alnandygyny resmi taýdan ykrar etmän gelýärler.

XS
SM
MD
LG