Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türki döwletler guramasynyň daşary işler ministrleri Gazagystandaky ýagdaýy maslahatlaşar


Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň döwlet baýdaklary. Arhiw suraty.
Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň döwlet baýdaklary. Arhiw suraty.

Türki döwletler guramasynyň daşary işler ministrleri 11-nji ýanwarda geçiriljek gyssagly ýygnakda Gazagystandaky ýagdaý barada maslahat eder diýip, Türkiýäniň Anadolu habar gullugy habar berýär.

Bu gurama şu günki günde Türkiýäni, Azerbaýjany, Gazagystany, Gyrgyzystany we Özbegistany öz içine alýar, Türkmenistan we Wengriýa onuň işine synçy hökmünde gatnaşýar.

Şu aralykda, IIM-niň maglumatyna görä, Gazagystandaky demonstrasiýalary dargatmak üçin görülýän çäreleriň çäginde 4 müňden gowrak adam tussag edildi.

Almatyda öten agşam we 8-nji ýanwar güni irden atyşyk sesleri eşidildi. Resmiler çaknyşyklarda onlarça adamyň, şol sanda 18 howpsuzlyk işgäriniň öldürilendigini habar berdiler.

XS
SM
MD
LG