Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebabyň häkimiýetleri oba ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerinde täze ekin meýdanlaryny "döredýär


Lebabyň häkimiýetleri oba ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerinde täze ekin meýdanlaryny "döredýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:00 0:00

Lebap welaýatynyň häkimiýetleri käbir çetki obalaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp, olaryň jaýlaryny ýykýar. Häkimiýetler bu obalaryň kiçidigini we ýurduň “Oba milli maksatnamasyna” girmeýändigini belläp, olaryň çäk dolandyryş sanawyndan çykarylýandygyny aýdýar. Öýsüz galýan oba ýaşaýjylaryna öwezine başga ýaşar ýaly jaý ýa-da ýer berilmeýär. Oba ilatynyň ýykylan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdanlary döredilýär. Bu barada öýlerinden çykarylýan ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG