Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ geňeşçisi çozuş 'islendik pursatda' başlanyp biler diýýär, Ukraina diplomatik çözgüde bil baglaýar


Ak tamyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Jeýk Salliwan

Ak tamyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Jeýk Salliwan Russiýanyň Ukrainany birnäçe günüň ýa-da hepdäniň dowamynda basyp alyp biljekdigini, emma Moskwanyň Ukrainanyň golaýynda toplan goşunlary bilen bagly dartgynlygy gowşatmak üçin diplomatiýany hem saýlap biljekdigini aýtdy.

Salliwan bu pikirini 6-njy fewralda, ukrain prezidenti Wladimir Zelenskiniň bir geňeşçisi ýokarlanan dartgynlygy diplomatiýa arkaly gowşatmak mümkinçiliginiň hüjüm edilmek ähtimallygyndan ýokary bolup galýandygyny aýdyp aýak depeninden we daşary işler ministri Dmitro Kuleba “apokaliptik çaklamalara” ynanmazlyk barada duýduryş berenden soň, ABŞ telewideniýesine beren interwýusynda aýtdy.

Emma Salliwan, ABŞ-nyň goşunlarynyň Polşa gelen wagtynda "Fox News" bilen söhbetdeş bolup, "Biz penjiräniň öňünde. Russiýa islendik gün Ukraina garşy harby çäre görüp biler, ýa-da bu birnäçe hepdeden bolup biler, ýa-da Russiýa muňa derek diplomatiýa ýodasyny saýlap biler" diýdi.

Ol NBC telekanalyna beren interwýusynda Russiýanyň Ukrainanyň Donbas sebitini basyp almak, kiber hüjümlerini etmek ýa-da Ukrainany doly basyp almak çärelerine ýüz urup biljekdigini aýtdy.

Zelenskiniň geňeşçisi Mihaýlo Podolýak Russiýanyň soňky tagallalarynyň "yzygiderli we köpgyraňly psihologiki basyşy üpjün etmekden" ybarat bolandygyny, özem munuň "düýpden geň galdyrmaýandygyny" aýtdy.

Moskwa Günbatar ýurtlarynyň özüne Ukraina çozmaga taýynlyk görýändigi barada bildirýän aýyplamalaryny ret etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG