Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Garagumda ekin meýdanlaryny ösüş suwuna tutmak üçin "ýüzlerçe manat para bermeli"


Garagumda ekin meýdanlaryny ösüş suwuna tutmak üçin "ýüzlerçe manat para bermeli"
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:09 0:00

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň kärendeçi daýhanlarynyň ençemesi bugdaý we gowaça meýdanlaryndaky ýiti suw ýetmezçiliginden we bu pudakdaky para-berimden şikaýat edýärler. Olar diňe ýolbaşçylara ýüzlerçe manat para beren kärendeçileriň ekin meýdanlarynyň ösüş suwuna tutulýandygyny aýdýarlar. Daýhanlar zähmetleriniň puja çykmagyndan we döwlete bergili çykmakdan howatyrlanýandyklaryny hem belleýärler. Bu maglumat, “Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikleri üçin”, ýurduň üç welaýatynyň, şol sanda Mary welaýatynyň häkimine käýinç yglan edilen mahalyna gabat geldi.

XS
SM
MD
LG