Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Konstitusiýa we Baýdak güni: Türkmenistanyň gaýta-gaýta üýtgedilen baş kanuny 30 ýaşady


Konstitusiýa we Baýdak güni: Türkmenistanyň gaýta-gaýta üýtgedilen baş kanuny 30 ýaşady
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:33 0:00

Mundan 30 ýyl ozal, 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň Konstitusiýasy kabul edildi. Synçylar geçen 30 ýylyň dowamynda azyndan sekiz gezek üýtgetmelere we goşmaçalara sezewar bolan baş kanunyň Konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýeti tarapyndan birnäçe gezek bozulandygyny aýdýarlar. Bu aralykda, Konstitusiýa güni bilen bilelikde bellenilýän Döwlet baýdagynyň güni has ozal, ýurduň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň doglan gününde, 19-njy fewralda bellenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap, bu sene 18-nji maýa geçirildi.

XS
SM
MD
LG