Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO Liwiýadaky gozgalaňçylaryň düzümini barlaýar


Liwiýadaky gozgalaňçylaryň arasynda az sanly “Al-Kaýdanyň” söweşijiler toparynyň hem “Hizbullah” radikal şaýy toparynyň agzalarynyň bolmagy mümkin diýip, düýn ABŞ-nyň Senatynda eden çykyşynda Ýewropadaky NATO güýçleriniň komanduýuşisi amerikan admiraly Jeýms Stawridis aýtdy.

Admiralyň sözlerine görä, gozgalaňçy toparlaryň düzümini NATO dykgat bilen öwrenýär. Häzirlikçe Muammar Kaddafiniň garşydaşlaryna göz-görtele täsir ýetirip bilýän ekstremistler barasynda maglumat ýok.

Şu günden başlap, Liwiýada harby operasiýa alyp barýan Halkara koalision güýçlere ýolbaşçylygy Demirgazyk Atlantik ýaranlygynyň öz üstüne doly almagyna garaşylýar.
XS
SM
MD
LG