Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Fukuşimo-Daiçi” stansiýasyna robotlar iberildi


Ýaponiýada zeperli “Fukuşimo-Daiçi” atom elektrik stansiýasyndaky işleri seljermek üçin robotlaryň ulanylyp başlanandygy barada habar berilýär.

Berilýän maglumata görä, robotlar stansiýanyň içindäki radiasiýa derejesiniň adamlaryň girmegi üçin nä derejede howpludygyny anyklamak üçin ulanylýar.

Mundan öň Tokio elektrik energiýasy kärhanasy atom elektrik stansiýasyny durnuklaşdyrmak boýunça dokuz aýlyk planyny hödür edipdi.

“Fukuşimo-Daiçi” atom stansiýasyna Ýaponiýada dörän ýykgynçylykly ýer yranma we sunami sebäpli zeper ýetipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG