Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HAEG: atom energiýasyna bolan zerurlyk peselmeýär


Halkara atom energiýasy agentliginiň başlygynyň aýtmagyna görä, Çernobyl Atom elektrik stansiýasynda dörän partlama we Ýaponiýadaky atom krizisi atom energiýasyna bolan zerurlygy peseltmeýär.

Agentligiň başlygy Ýukiýa Amano bu çykyşyny Çernobylda partlan atom stansiýasynyň golaýynda etdi. Şol wagt Amanonyň ýanynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary bilen Ukrainanyň prezidenti hem bardy.

Ýene-de bir hepdeden, ýagny 26-njy aprelde, Çernobyldaky atom energiýa stansiýasynda dörän heläkçiligiň 25-nji ýyl dönümi ýatlanyp geçiler.
XS
SM
MD
LG