Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ahalteke atlaryna bagyşlanylan konferensiýasy açyldy


Düýn Aşgabatda ahalteke atçylygy boýunça Halkara assosiasiýasynyň 1-nji maslahaty hem-de ahalteke atlaryna bagyşlanylan 3-nji Halkara ylmy konferensiýasy açyldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Medeniýet we teleradiogepleşikler ministrligi, «Türkmen atlary» Döwlet birleşigi hem-de Aşgabadyň şäher häkimligi tarapyndan gurnalan bu halkara forumlaryna gatnaşmak üçin dünýäniň dürli ýurtlaryndan hem wekilleriň barandygy habar berilýär.

Resmi maglumatda daşary ýurtly delegatlaryň hatarynda alym-ippologlaryň, atçylaryň, biologlaryň, taryhçylaryň, filologlaryň, medeniýet we sungat işgärleriniň we habar serişdeleriniň žurnalistleriniň hem bardygy aýdylýar.

Maglumata görä, Aşgabatda açylan bu forumlarda spesialistler atçylygy ösdürmegiň dürli meseleleri barada pikir alşarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG