Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Talybandan' gaçyp, deňzi arzuw etmek

Andrew Kuilty 3 ýyl ozal özüniň dogduk mekany Awstraliýany terk edende, ol täze bir dünýä gadam basdy. 34 ýaşly fotožurnalist işi boýunça bu ýere gelendigini we kamerasyna düşüren her bir zadyny höwes bilen gürrüň berýär.

Kuilty özüniň Owganystanda kanunyň ýöremeýän regionlarynda nädip howpsyz syýahat edip bilýändigini we näme üçin ýakyn wagtda Awstraliýa yzyna dolanmaýandygyny Kabuldaky öýünde Azatlyk Radiosynyň owgan gullugyna gürrüň berdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG