Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aleppo şäheri uruşdan soň we öň

Siriýa söweşi çykmazdan ozal Aleppo şäheri taryhy metropoliýa bolup, ol 2006-njy ýylda “Yslamyýetiň medeni paýtagty” yglan edilipdi. Emma bu günlerde Russiýa we Siriýa güýçleri şäheri weýran etmegine dowan edýär. Gozgalaňçy güýçler we hökümet goşunlarynyň arasynda dowam edýän bu söweş, şähere güýçli zyýan ýetirýär. Söweş döwründe we ondan ozalky düşürlen suratlar Aleppo şäheriniň gadymy ýadygärlikleriniň çeken ýitgilerini görkezýär.

Siriýa söweşi çykmazdan ozal Aleppo şäheri taryhy metropoliýa bolup, ol 2006-njy ýylda “Yslamyýetiň medeni paýtagty” yglan edilipdi. Emma bu günlerde Russiýa we Siriýa güýçleri şäheri weýran etmegine dowan edýär. Gozgalaňçy güýçler we hökümet goşunlarynyň arasynda dowam edýän bu söweş, şähere güýçli zyýan ýetirýär. Söweş döwründe we ondan ozalky düşürlen suratlar Aleppo şäheriniň gadymy ýadygärlikleriniň çeken ýitgilerini görkezýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG