Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyzyl goşunyň unudylan suratçysy

Ol SSSR-iň nasist Germaniýadaky ýeňşini kesgitleýän suraty düşüripdi. Ýöne onuň ençeme suratlary sowet propaganda maksatlary esasynda üýtgedildi. Emma Kommunist häkimiýetler ony öwüp taryp etmegiň deregine, 100 ýyl ozal şu aýda doglan Ýewgeni Haldeýi, sowet Soýuzynda antisemitizm ýok edişler zerarly, işini ýitirmezlik ugrunda ençeme gysyşlara sezewar bolupdyr.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG