Sepleriň elýeterliligi

“Häkimler arz-şikaýatymyzy diňlemeýär; Ilat arz edip ýadady”


Türkmen zenany.

Geçen hepdäniň şenbe güni prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Maryda, kemçilikler üçin, bäş etrabyň häkimini, welaýatyň, bir şäheriň we bir etrabyň häkiminiň orunbasarlaryny işden boşatdy. Şeýle-de ol welaýat, etrap we şäher häkimleriniň we olaryň orunbasarlarynyň 11-sine käýinç we berk käýinç berendigini aýtdy.

Käbir türkmenistanlylar ýurtdaky welaýat, şäher, etrap häkimleriniň ýa-da olaryň orunbasarlarynyň ilaty kabul etmeýändigini, olaryň arz-şikaýatyny diňlemeýändigini habar berýärler.

Şeýle ýaşaýjylardan biri Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden özüni Gülsoltan diýip tanyşdyran öý hojalykçy zenan. Ol bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG