Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaýda ilatyň sany 1,34 milliard adama ýetdi


Hytaý özüniň soňky ilat ýazuwynyň netijelerini köpçülige aýan etdi.

Şoňa görä, Hytaýda ilatyň sany 1,34 milliarda ýetipdir.

Milli statistika býurosynyň ýaýradan maglumatyna laýyklykda, Hytaý ilatynyň sany 2000-nji ýyldan 2009-njy ýyla çenli 6 % , ýagny 73,9 million adam artypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG