Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hondurasyň prezidenti Kosta Rika gaçdy


Hondurasyň prezidenti Manuel Zelaýa harby agdarlyşykdan soň Kosto Rika gaçdy. Zelaýa, esgerleriň ýaragy astynda gitmäge mejbur bolandygyny, emma özüniň ýurduň prezidenti bolup galýandygyny aýdýar. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama döwlet agdarlyşygyny ýazgaryp çykyş etdiler we parahatçylyga çagyrdylar. Latyn Amekrikasynyň çepçi liderleri, şol sanda Wenezuelanyň prezidenti Hugo Çawez hem bu döwlet agdarlyşygyny ýazgardy. Hondurasda Zelaýanyň ikinji möhlete galmagy üçin referendum geçirilmelidi. Opponentler muny häkimiýeti basyp almak diýip atlandyrdylar.
XS
SM
MD
LG