Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanyň we Abhaziýanyň resmileri görüşdiler


Gürjüstan bilen seperatist regiony bolan Abhaziýanyň resmileri, dartgynlygy köşeşdirmek maksady bilen görülmeli howpsuzlyk çäreleri hakda pikir alyşdylar.

Mälim bolşuna görä, Günorta Osetiýa sebäpli geçen ýyl Orsýet bilen Gürjiüstanyň arasynda bolan çaknyşykdan soňra, Abhaziýa bilen Gürjü wekilleriniň arasynda bolan ilkinji duşuşykdyr.


XS
SM
MD
LG