Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda ýene bir Awstraliýaly esger heläk boldy


Awstraliýanyň premýer-ministri Kewin Rudd, öz ýurdunyň Owganystanda boýun alan harby borjuny ýerine ýetirmäge dowam etjekdigini şu gün mälim etdi.

Ýene bir Awstraliýaly esger Owganystandaky uruşda pida bolandan soň ol şeýle çykyş etdi.

Owganystanda ölen Awstraliýaly esgerleriň sany 11-e ýetdi. 1.550 Awstraliýaly harby Owganystanda gulluk edýär.

XS
SM
MD
LG