Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Türkmen Inisiatiwasy” topary halkara guramalara ýüzlendi


Şu gün, ynsan hukuklary boýunça “Türkmen Inisiatiwasy” topary, Birleşen Milletler Guramasyny, ÝHHG-ni,ÝB-ni hem-de ÝP-ni we beýleki ynsan hukuklary boýunça halkara guramalaryny hem-de dünýa metbugatyny türkmen ýaşlarynyň hak-hukuklarynyň bozulmagyna üns bermäge çagyryp, ýörite beýanat ýaýratdy.

Şol beýanatda türkmen häkimiýetleri tarapyndan ýaşlaryň bilim almaga hem-de ýurda erkin gelip-gitmäge bolan hak-hukuklarynyň bozulýandygy aýdylýar.

Şeýlelikde “Türkmen Inisiatiwasy” toparynyň ýaýradan bu beýanatynda, ýaşlara daşary ýurtlarda okuwlaryny dowam etdirmek üçin mümkinçilik döretmeklerine türkmen häkimiýetlerine çagyryş edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG