Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukrain resmisi Medwedewiň hatyna jogap berdi


Ukrainanyň prezidentiniň köçmekçisi Wera Ulýançenko Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedewiň açyk hatyna jogap berip, onuň äheňiniň “agressiwdigini” aýtdy.

Medwedewiň hatynda ukrain ýolbaşçylarynyň Orsýete garşydygy aýdylýar.

Ulýançenko Medwedowyň sişenbe güni ýaýradan beýanaty diňe Ýuşçenko däl, bütin ýurda gönükdrilen diýdi.

Bu Kiýewiň Medwedewiň ukrain liderlerini ikitaraplaýyn gatnaşyklary ýaramazlaşdyrmakda günäleýän hatyna ilkinji jogabydyr.
XS
SM
MD
LG