Sepleriň elýeterliligi

Owganystandaky saýlawlaryň aralyk netijeleri yglan ediler


Owganystanda geçirilen prezident saýlawlarynyň aralyk netijeleri şu gün yglan ediler. Garaşsyz Komissiýanyň ýolbaşçylary Nurmuhammet Nur hem Zekrýa Barakzaý 10 bilen 40% arasyndaky sesleriň deslapky netijeleriniň yglan ediljekdigini aýdypdyr.

20-nji awgustda bolan saýlawlarda esasy bäsdeşler häzirki prezident Hamyt Karzaý hem Owganystanyň öňki DIM-i Abdylla Abdylla ikisi-de özüniň öňde barýandygyny öňe sürýär. Abdylla býulletenleri galplaşdyrmakda Karzaýy aýyplady.

BMG-nyň Owganystana ýollan ýörite wekili Kaý Eýde şikaýatlar derňelýärkä, taraplary sabyrly bolmaga çagyrypdyr.
XS
SM
MD
LG