Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystandaky saýlawlaryň aralyk netijeleri yglan ediler


Owganystanda geçirilen prezident saýlawlarynyň aralyk netijeleri şu gün yglan ediler. Garaşsyz Komissiýanyň ýolbaşçylary Nurmuhammet Nur hem Zekrýa Barakzaý 10 bilen 40% arasyndaky sesleriň deslapky netijeleriniň yglan ediljekdigini aýdypdyr.

20-nji awgustda bolan saýlawlarda esasy bäsdeşler häzirki prezident Hamyt Karzaý hem Owganystanyň öňki DIM-i Abdylla Abdylla ikisi-de özüniň öňde barýandygyny öňe sürýär. Abdylla býulletenleri galplaşdyrmakda Karzaýy aýyplady.

BMG-nyň Owganystana ýollan ýörite wekili Kaý Eýde şikaýatlar derňelýärkä, taraplary sabyrly bolmaga çagyrypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG