Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Indoneziýadaky silde 38 adam heläk boldy


Indoneziýanyň Sumatra adasynda uzak etraplaryň birine güýçli sil gelmegi netijesinde bärsinden 38 adam heläk bolup, ençeme adam at-dereksiz ýitdi.

Gowuşýan maglumatlara görä üznüksiz ýagan ýagyşlar sebäpli gelen sil jaýlary, köprüleri ýumrupdyr.

Deňizdäki harasatlar, ýollaryň suw basmagy sebäpli halas edijiler betbagçylyga uçran etraplara wagtynda baryp bilmeýärler.

XS
SM
MD
LG