Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daniýaly student Eýranda erkinlige goýberildi


Eýranyň resmi habar çeşmeleriniň maglumatyna görä, geçen hepde Tähranda geçirilen protestler bilen bagly tussag edilen daniýaly žurnalistka fakultetiniň studenti erkinlige goýberildi.

Şol student Birleşen Ştatlaryň Tähranda ýerleşýän ilçihanasynyň basylyp alynmagynyň 30 ýyllygy bilen bagly 4-nji noýabrda geçirilen demonstrasiýalarda tussag edilipdi.

Hökümete garşy gurnalan protestler bilen bagly daniýaly student bilen bir hatarda iki kanadaly, bir ýaponiýaly we bir eýranly žurnalist hem tussag edilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG