Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýede Demokratik Jemgyýet partiýasynyň işine garalýar


Şu gün Türkiýäniň Ýokary sudy ýurtdaky kürtleriň bähbitlerini araýan ýeke-täk resmi syýasy partiýany ýapyp-ýapmazlyk meselesine garamak boýunça sud prosesine başlady.

Türkiýäniň prokuraturasy Demokratik Jemgyýet partiýasyny separatizmde hem-de kürtleriň gadagan edilen Kürdüstan Işçiler partiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýyplaýar.

Türkiýeli kürtleriň Demokratik Jemgyýet partiýasy ýurduň Parlamentinde kürtleriň bähbitleri ugrunda çykyş edýän ýeke-täk partiýa bolup durýar.
XS
SM
MD
LG