Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze geçiriji Orsýetden Ýuwaş okeanyň kenaryna tarap nebit akdyrar


Orsýetiň premýer-ministri “Gündogar Sidir-Ýuwaş okean” nebit geçirijisiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu dabara gatnaşmak üçin Putin Uzak Gündogara iki günlik sapar bilen bardy.

Maglumatlara görä, Orsýet 2010-njy ýylyň birinji çäreginde bu nebit geçirijisi arkaly üç million tonnadan gowrak çig nebiti Hytaýa hem Ýuwaş okeanyň kenarynda ýerleşýan beýleki Aziýa ýurtlaryna satmagy planlaşdyrýar.
XS
SM
MD
LG