Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Esasy transport ýolundan palestinlileriň gatnamaklaryna ýol beriler


Çarşenbe güni Ysraýylyň Ýokary sudy Tel-Awiw bilen Günbatar Kenaryň aralygyndaky esasy transport ýolundan palestinlileriň belli bir aralyga çenli gatnamaklaryna ýol beriji karar çykardy.

Günbatar Kenardan Ysraýylyň paýtagty Tel-Awiwe çenli barýan bu uly transport ýoly Iýerusalim şäheriniň hem üstünden geçýär.

2002-nji ýylda bu transport ýolunyň ugrunda palestin söweşijileriniň birnäçe ysraýylly maşyň sürüjileri atyp öldürmekleriniň yzy bilen, Ysraýylyň hökümeti bu ýoldan palestinlileriň gatnamaklaryny gadagan edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG