Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjigistanda ýer yranmasyndan soň kömek tagallalary dowam edýär


Täjigistanda ýer yranmasynda öý-öwzarsyz galan 20 müň çemesi adamy azyk hem wagtlaýyn öý-jaý bilen üpjün etmek tagallalary dowam edýär.

2-nji ýanwarda ýurduň günorta-gündogaryndaky Pamir daglarynda bolan ýer titremesiniň güýjüniň 5.3 ball bolandygy, ýöne bu wakada ölen-ýiteniň ýokdugy habar berilýär.
XS
SM
MD
LG