Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetde milletçi skinhedlerden 12-sine günä bildirildi


Düýn Orsýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň sudy orsýetli milletçi skinhedlerden 12-sine milletçilige esaslanýan jenaýatçylykda, şol sanda, adam öldürmekde hem günä bildirdi.

Sankt-Peterburgyň sudy bu ýaş milletçileri 2007-nji ýylyň fewralynda Moldowanyň, Ermenistanyň, Özbegistanyň we Kamerunyň raýatlaryna aýry-aýrylykda hüjüm edip, olary pyçaklamakda aýyplady. Şol pyçaklananlardan biri hüjümiň pidasy bolupdy.

Ýakyn günlerde Orsýetiň sudy bu aýyplanýan milletçileriň işi boýunça höküm çykarar diýlip garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG