Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeh parlamentiniň başlygy wezipeden çekildi


Düýn Çehiýanyň parlamentiniň aşaky palatasynyň başlygy Miloslaw Wlçek wezipeden gidýändigini hem-de syýasatdan çykýandygyny yglan etdi.

Onuň beýle kararyna korrupsiýa bilen bagly dawalar sebäp boldy. Çehiýanyň habar serişdeleriniň maglumatyna görä, jenap Wlçek öz kömekçisine uly möçberde döwlet dotasiýasynyň berilmegi üçin gulluk wezipesine daýanypdyr.

Bu dawa Çehiýada maý aýynyň ahyrynda boljak parlament saýlawlarynyň öňýany turdy.
XS
SM
MD
LG