Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Şahyr Andreý Woznesenskiý 77 ýaşynda aradan çykdy


Sowet döwrüniň iň bir meşhur şahyrlarynyň biri Andreý Woznesenski 77 ýaşynda aradan çykdy.

Woznesensikiý Staliniň ölüminden soň dörän syýasy maýylganlyk döwrüniň erkin pikirli döredijilik nesliniň agzasydy. Onuň täzelikçi goşgulary okyjylary begendirse, häkimiýet wekilleriniň kejebesini darkdyrardy.

Sowet lideri Nikita Hruşew bir gezek ony sürgüne iberjegini aýdyp haýbat atypdy.

Sowet döwründe Wosnesenkiý goşgy okanda stadion adamdan dolýardy. Ýöne onuň meşhurlygy 1980-nji ýyllaryň ahyrynda, aç-açanlyk döwründen soň aşak gaçdy.
XS
SM
MD
LG