Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sloweniýa Horwatiýa bilen serhet ylalaşygyny sese goýýar


Sloweniýaly saýlawçylar ýekşenbe güni Horwatiýa bilen serhet dawasyny çözmekde halkara arbitražy arkaly baglaşylan şertnamany kabul etmeli ýa däl diýen meseläni çözmek üçin milli referendumda ses berdiler.

Soňky pikir soraşlyklar bu şertnamany goldaýanlar bilen olaryň arasyndaky tapawudyň gaty azdygyny görkezdi.

Ýurtda 1.7 million adam ses berýär.

Ýewropa Bileleşiginiň agzasy bolan Sloweniýa serhet meselesi sebäpli Horwatiýanyň ÝB agzalyk gepleşikleriniň öňüni baglaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG