Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşoguz welaýatynda täze gümrükhana açyldy


Türkmen-özbek serhedinde Daşoguz welaýatynda Köneürgenç gümrükhanasy açyldy. Ol daşary ýurtlaryň ýörite barlag enjamlary bilen abzallaşdyrylypdyr.

Resmi maglumata görä, täze gümrükhana ýolagçy we ýük akymlaryny çalt barlagdan geçirmäge ýardam eder.

Özbegistan hem regionyň beýleki ýurtlary bilen ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň çuňlaşýan wagty bu ýerden geçýän ýükdür adam akymy-da artýar.
XS
SM
MD
LG