Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Horwatiýa bilen Serbiýanyň prezidentleri duşuşdy


“Horwatiýa bilen Serbiýanyň özara gatnaşyklary Balkanlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň göreldesi boldy” –diýip, Belgradda düýn bolan duşuşykda iki ýurduň prezidentleri Iwo Ýosopowiç bilen Boris Tažiç aýtdy.

Bu döwlet baştutany saýlanaly bäri Ýosopowiçiň Serbiýa ilkinji saparydyr.

Horwat lideriniň sözlerine görä, “agyr taryha” garamazdan, taraplaryň ikisi-de gatnaşyklary gowulandyrmagyň ýoluny tapdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG