Sepleriň elýeterliligi

Horwatiýa bilen Serbiýanyň prezidentleri duşuşdy


“Horwatiýa bilen Serbiýanyň özara gatnaşyklary Balkanlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň göreldesi boldy” –diýip, Belgradda düýn bolan duşuşykda iki ýurduň prezidentleri Iwo Ýosopowiç bilen Boris Tažiç aýtdy.

Bu döwlet baştutany saýlanaly bäri Ýosopowiçiň Serbiýa ilkinji saparydyr.

Horwat lideriniň sözlerine görä, “agyr taryha” garamazdan, taraplaryň ikisi-de gatnaşyklary gowulandyrmagyň ýoluny tapdylar.
XS
SM
MD
LG