Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen prezidentiniň täze kitaby çykdy


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitaby çapdan çykdy.

Akademik, ykdysady ylymlaryň doktory, professor Berdimuhamedowyň täze kitaby «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» diýlip atlandyrylypdyr.

Täze kitap iki tomdan ybarat bolup, ol birbada iki dilde, türkmen we rus dillerinde okyjylara ýetirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG