Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen prezidentiniň täze kitaby çykdy


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitaby çapdan çykdy.

Akademik, ykdysady ylymlaryň doktory, professor Berdimuhamedowyň täze kitaby «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» diýlip atlandyrylypdyr.

Täze kitap iki tomdan ybarat bolup, ol birbada iki dilde, türkmen we rus dillerinde okyjylara ýetirilýär.
XS
SM
MD
LG