Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

G.Berdimuhamedow ilaty Gurban baýramy bilen gutlady


Düýn prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň ilatyny musulmanlaryň Gurban baýramy bilen gutlap, gutlag ýüzlenmesini ýaýratdy.

Bu gutlag ýüzlenmesinde G.Berdimuhamedow «Döwlet – adam üçündir» diýlen şygardan ugur alnyp, ýurduň ilatynyň ruhy hem-de moral taýdan ösüşi barada alada edilýändigini nygtapdyr.

Şol aladalaryň hatarynda-da, ol şu ýyl Türkmenistandan 188 adamyň Saud Arabystana haj zyýaratyna ugradylmagyny bir mysal hökmünde getiripdir.

Käbir synçylar Türkmenistandan haj zyýaratyna gitjeklere şeýle çäklendirme girizilip, oňa diňe hökümet organlary tarapyndan saýlanyp alnan aýry-aýry adamlaryň ugradylmagyny tankytlaýarlar we bu ýagdaýyň raýatlaryň hukuklaryny bozmakdygyny aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG