Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýrandaky partlatmada azyndan 36 adam öldi


Eýranyň mediýasynyň berýän maglumatlaryna görä, düýn Eýranyň günorta-gündogarynda janyndan geçen adamyň özüni partlatmagy netijesinde azyndan 36 adam ölüpdir we onlarça adam ýaralanypdyr.

Berilýän maglumatlara laýyklykda, bu wakada bir janyndan geçen Çahbahar şäheriniň “Imam Hüsseýin” metjidiniň daşynda özüni partladypdyr.

Amala aşyrylan bu partlamanyň jogapkärçiligini häzir hiç kim üstüne almandyr.
XS
SM
MD
LG