Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen prezidenti Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Aşgabatda Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy.

TDH prezidentiň ýaş türkmenistanlylar bilen ýurduň baş arçasynyň ýanynda we Ylham çeperçilik-seýilgäh toplumynda Täze ýyl baýramçylygyna gatnaşandygyny ýazýar.

«Şu ýyl Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň öňündäki meýdança giň gerimli Täze ýyl dabaralarynyň merkezi boldy» diýip, TDH habar berýär we şol ýerde ýurduň owadan bezelen iň beýik arçasynyň oturdylandygyny hem hakyky ertekiler şäherçesiniň emele gelendigini ýazýar.
XS
SM
MD
LG