Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çerkez alymynyň öldürilmeginde gozgalaňçylar aýyplanýar


Orsýetiň düzümine girýän Kabardino-Balkariýa respublikasynyň prezidenti Aslan Tsipinov çerkez milletinden bolan alymyň öldürilmeginde ýerli demirgazyk kawkazly gozgalaňçylary aýyplady.

Halk döredijiligini öwreniji belli etnograf Aslan Tsipinov 29-njy dekabrda öz öýüniň golaýynda iki sany näbelli hüjümçi tarapyndan atylyp öldürildi.

Kabardino-Balkariýanyň prezidenti Arsen Kanokow bu hüjümçileriň “rehimsizligini we gazabyny” çäksiz diýip häsiýetlendirdi. Şeýle-de ol respublikanyň Içeri işler ministrligine alymyň ölümine sebäp bolan bu hüjümçileri tapmagy buýurdy.

Kabardino-Baklariýa respublikasy Orsýetiň durnuksyz regionlary bolan Çeçenistanyň, Dagystanyň we Inguşystanyň golaýynda ýerleşýär. Bu regionlarda häkimiýetler yslam gozgalaňçylary bilen göreş alyp barýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG